Google+

B2B Pazarlama da Linkedin & Facebook

B2B Pazarlama da Linkedin & Facebook

B2B yani "Business to Business" kavramı, şirketler arası pazarlama ya da satış uygulamalarına verilen kısa tanımdır.

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu Hukuk Çalışma Grubu 'nun 8 Mayıs 1998 tarihli raporunda elektronik ticaret; "bireyler ve kurumların, açık ağ ortamında internet ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında intranet yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer yaratmayı amaçlayan ticari işletmelerin tümünü ifade etmektedir." şeklinde tanımlanmıştır.

Markalar bilinirliği devam ettirmek, arttırmak ve son kullanıcıya ulaşmak için dijital pazarlama yollarını tercih etmektedirler. Bu yüzden B2B pazarlama da Facebook ve Linkedin kullanımını inceliyoruz.

Genel pazarlamaya göre Linkedin profesyonellere yönelik bir mecradır. Peki 150 milyonu aşan kullanıcı Linkedin 'i ne amaçla kullanıyor?

Üst düzey yöneticiler; sektörel networklerini gelliştirmek ve kurumlarını temsil etmek için,
Orta düzey çalışanlar; sektörel network geliştirirken çevre genişletmek için,
Giriş seviyesi çalışanlar; iş arkadaşlarını eklerken, iş aramak için Linkedin 'i kullanıyorlar.
Bilindiği üzere Facebook kullanımı Linkedin 'e göre oldukça fazla! Bir de B2B 'ye göre Facebook 'u neden kullanmalıyız?

Facebook kullanan firmaların %41 'i Facebook sayesinde yeni müşteriler kazanmış,
Müşterilerin %93 'ü firmaların sosyal medyada bilinir olması gerektiğine inanıyor,
Müşterilerin %85 'i firmaların sosyal medyada müşterilerle iletişim içinde olması gerektiğini düşünüyor.