Google+

İş Dünyası Sosyalleşiyor

İş Dünyası Sosyalleşiyor

Deloitte’un Massachusetts Instute of Technology (MIT) ile yaptığı bir araştırmaya göre sosyal medya, sosyal ağ ve sosyal yazılımlara verilen önem önümüzdeki 3 yıl içerisinde artacak.

Araştırmaya göre 2015 yılında iş dünyası tamamen sosyalleşecek. Günümüzde büyük şirketlerin daha fazla önem verdiği sosyal medya ve sosyal yazılım konuları 3 yıl içerisinde orta ölçekli şirketler için de ayırt edici unsur olacak.

İmajın her şey demek olduğu günümüz pazar ortamında işletmenin mevcut durum analizinin yapılması ve iletişim stratejisinin belirlenmesi oldukça önem kazanmıştır. Markayı yargılayan ve sorgulayan son tüketici ile sağlıklı iletişim kurabilmek adına şirketlerin teknolojiyi yakından takip ederek en uygun çözümleri getirmesi beklenmektedir.

Sosyal İş Kavramını süreçlerine dahil etmek isteyen şirketlerin aşağıdaki 3 adımı takip etmesi gerekmektedir.

Faaliyet gösterilen sektöre yönelik, etkili ve verimli sosyal iş kaynaklarının tespit edilmesi,

Bu kaynakların doğru yönlendirilmesi,

Kaynakları değerlendirme yetkilerini elinde bulunduran kişilerin iyi belirlenmesi.

Unutmamak gerekir ki tüm bunların sağlıklı işleyebilmesi için şirketlerin insan kaynaklarını ve finanasmanını doğru yönetmesi ve bu doğrultuda uzun vadeli vizyon geliştirmesi en önemli basamağı oluşturmaktadır.