Google+

Yeni Türk Ticaret Kanunun da Web Sitesi Zorunluluğu

Yeni Türk Ticaret Kanunun da Web Sitesi Zorunluluğu

Avrupa Birliği uyum sürecinde değiştirilen Türk Ticaret Kanunu; her sermaye şirketinin bir web sitesine sahip olması zorunluluğunu getirdi. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile sermaye şirketlerine getirilen web sitesi kurma konusunda, 1 Temmuz 2013 'e kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin sorumlularını 6 aya kadar hapis ceası ve 300 güne kadar para cezası bekliyor.

Birçok şirketin hakkında bilgi sahibi olmadığı web sayfası zorunluluğu konusunda zaman kısalıyor.

1 Temmuz tarihinde kanun yürürlüğe girecek. Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde web sitesi oluşturmayan şirketler bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu yaptırımlardan ilki 6 aya kadar hapis cezasıyken, 100 günden 300 güne kadar da adli para cezası...

Web sitesi oluşturmuş şirketler sadece bununla kalmayıp, web sitelerini güncel tutmak zorundalar.

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Web Sitelerinde Bulunması Gerekenler;

Şirketin Sicil Numarası
Ticaret Unvanı
İşletmenin Merkezi
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye Tutarı
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Müdürlerin Adları-Soyadları.
Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Firmaların Web Sitelerinden Duyurmak Zorunda Oldukları;

Bölünen Şirketler Bölündüklerini İnternet Sitesinde Duyurulacak
Bölünen Şirketler Alacaklarını İnternet Sitesinde İlan Edecekler
Payların Elden Çıkarılması veya Kazanılması Halinde İnternet Sitesinden Duyuru Yapılacak
Fesih Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
Yönetim Kuruluna Seçilenlerin Tescil Olunduğu İnternet Sitesinde İlan Olacak
Genel Kurulca Seçilen Şirket Denetçisi İnternet Sitesinde İlan Olacak
Genel Kurul Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
Finansal Tabloların Müzakeresine Yönelik Erteleme Kararı İnternet Sitesinde İlan Olacak
Genel Kurul Tutanağı İnternet Sitesinde İlan Olacak.
Genel Kurul Yetkili Temsilcileri İnternet Sitesinde İlan Olacak
İptal ve Butlan Davaları İnternet Sitesinde İlan Olacak
İptal ve Butlan Davasına İlişkin Mahkeme Kararı İnternet Sitesinde İLan Olacak
Esas Sözleşmenin Değiştrilmesine İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
Sermayenin Arttırılmasına İlişkin Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
Yeni Pay Alma ile İlgili Karar İnternet Sitesinde İlan Olacak
Sermaye Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Yapılan İhtar İnternet Sitesinde İlan Olacak
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Çıkarılması Kararı İnternet Sitesnde İlan Olacak
Finansal Tablolar, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağtımına İlişkin Kararlar İnternet Sitesinde İlan Olacak
Alacaklıların Çağırılması ile İlgili Bildiri İnternet Sitesinde İlan Olacak